Компас
21.06.2016 Up Обява за работа в областта на микроелектрониката

Фирма Integrated Micro-Electronics предлага:

работна позиция:СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗ НА ОТКАЗИТЕ
Основна цел на работата:
Осъществява анализ на модули, компоненти, материали и технологични процеси посредством наличното оборудване в лаборатория по анализ на откази.
Подробности виж тук .

Фирма Integrated Micro-Electronics е един от членовете на Клъстер "Микроелектроника и индустриални електронни системи" (Cluster Microelectronics and Embeded Systems).

21.02.2014 Up Обява за работа в областта на микроелектрониката

Фирма Смартком предлага:
отворени стажантски позиции: Продължителността на програмата е между 1 и 1.5 години. Най-добре студентите да са 3-ти курс (но може 2ри или 4ти). Това, с което ще се занимават е автоматизация на проектирането в микроелектрониката, CAD системи.

Заинтересованите могат да се свържат с г-н Добромир Гайдаджиев на адрес:
dobromir_gaydajiev(at)smartcom(.)bg.

Фирма СмартКом е един от съучредителите на Клъстер "Микроелектроника и индустриални електронни системи" (Cluster Microelectronics and Embeded Systems).

14.11.2013 Up Обява за работа в областта на микроелектрониката

Фирма предлага:
отворени стажантски позиции: Продължителността на програмата е между 1 и 1.5 години. Най-добре студентите да са 3-ти или по-горен курс. Това, с което ще се занимават е автоматизация на проектирането в микроелектрониката, CAD системи.

позиции на пълен работен ден:
изисквания: Добри познания по електроника и полупроводникови прибори. Добре е да имат известен опит с CAD системи (Cadence, OrCAD, Protel), моделиране и симулации (Pspice, Matlab). Опит с програмни езици е плюс.

Заинтересованите могат да се свържат с г-н Добромир Гайдаджиев на адрес:
dobromir_gaydajiev(at)smartcom(.)bg.

Фирма СмартКом е един от съучредителите на Клъстер "Микроелектроника и индустриални електронни системи" (Cluster Microelectronics and Embeded Systems).

09.02.2013 Up Обява за работа в областта на микроелектрониката

През тази година фирма СмартКом отново има отворени стажантски позиции. Продължителността на програмата обикновено е между 1 и 1.5 години. Най-добре студентите да са 3-ти или по-горен курс. Това, с което ще се занимават е автоматизация на проектирането в микроелектрониката, CAD системи. Студентите, които биха се заинтересували от подобна възможност, могат да се свържат с г-н Добромир Гайдаджиев на адрес: dobromir_gaydajiev(at)smartcom(.)bg.

Фирма СмартКом е един от съучредителите на Клъстер "Микроелектроника и индустриални електронни системи" (Cluster Microelectronics and Embeded Systems).

02.02.2013 Up Работа за физик - оператор на сканиращ електронен микроскоп в Мюнхен, Германия
Предложение за работа, като оператор на сканиращ електронен микроскоп в Мюнхен, Германия.

виж подробности от тук.

Заинтересованите кандидати да изпращат автобиография на Йордан Стефанов. stefanov(at)budgetsensors(.)com
30.08.2011 Up Работа за физици в Националният център по метрология

От 1 август 2011 г. в отдел „Оптика, акустика и вибрации” на Националният център по метрология има две свободни места за експерти в областта на фотометрията и радиометрията и в областта на измерване на линейно и ъглово ускорение.
В област фотометрията и радиометрия се търси специалист завършил инженерна физика или инженер по осветителна техника с познания в оптичните и електричните измервания с практически опит в областта на схемотехниката и програмното осигуряване, владеещ на много добро ниво английски език. Експертът ще се занимава с поддръжката, изследването и усъвършенстването на еталоните в областта на фотометрията и радиометрията.
В област измерване на линейно и ъглово ускорение се търси специалист завършил инженерна физика, електроинженер или машинен инженер с познания в областта на измерване на вибрации, скорост и ускорение и с практически опит в областта на схемотехниката и програмното осигуряване, владеещ на много добро ниво английски език. Експертът ще се занимава с поддръжката, изследването и усъвършенстването на еталоните в областта на измерване на линейно и ъглово ускорение.
За повече информация може да се обърнете към г-н Александров - н-к отдел „Оптика, акустика и вибрации” на ГД НЦМ в БИМ. GSM: 0889362193

06.01.2011 Up Обява за работа в областта на микроелектрониката

През тази година фирма СмартКом ще разшири екипа си в направление микроелектроника. Повече информация за предлаганатa работа във фирмата можете да видите от обявата в jobs.bg.
Фирма СмартКом е един от съучредителите на Клъстер "Микроелектроника и индустриални електронни системи" (Cluster Microelectronics and Embeded Systems).