С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

         На  24 февруари 2011 година,  (четвъртък)  ще  се проведат  защитите  на дипломни работи за студентите от магистърските програми по  „Физика на твърдото тяло”  и  „Микроелектроника и информационни технологии”.

 

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата  /каб. Б 211/  в срок до  18 февруари 2011 г.

 

         Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до  22 февруари 2011 г.

 

ОТ КАТЕДРАТА