С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

         На  14 юли 2011 година,  (четвъртък) от 10.00 ч.  ще се проведат  защитите  на дипломни работи за студентите от магистърските програми по  „Физика на твърдото тяло”  и  „Микроелектроника и информационни технологии”.

 

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата  /каб. Б 211/  в срок до  8 юли 2011 г.

 

         Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до  12 юли 2011 г.

 

ОТ КАТЕДРАТА