Добре дошли в страницата на катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника.
Тук ще намерите:
Информация за преподавателите от катедрата, които ще ви помогнат и насърчат в творческия ви избор.
Информация за учебната дейност в катедрата:
  • Учебни планове и програми
  • Теми за дипломни работи
Информация за научната дейност в катедрата:
  • Възможности за научна и творческа работа в лабораториите на катедрата.
Информация и връзки за ваши колеги, бивши бакалаври, магистри и докторанти на катедрата.