Състав
настоящ състав на катедра ФТТ и МЕ
Настоящ състав на катедра ФТТ и МЕ (23 март 2017)
(31 март 2011)


Преподаватели


проф. дфзн Евгения Вълчева (ръководител катедра)

кабинет: Б209; Б213
телефон: 8161-898; 8161-843
e-mail: epv(at)phys.uni-sofia(.)bg
лична страницапроф. дфзн Стоян Русев

кабинет: Б219
телефон: 8161-460
e-mail: scr(at)phys.uni-sofia(.)bg
лична страницадоц. дфзн Цветан Велинов

кабинет: Б346
телефон: 8161-727
e-mail: tvel(at)phys.uni-sofia(.)bg
лична страница
доц. д-р Руслан Бездушний

кабинет: Б217
телефон: 8161-620
e-mail: rb(at)phys.uni-sofia(.)bg
доц. д-р Петър Георгиев

кабинет: Б207
телефон: 8161-470
e-mail: pageorgiev(at)phys.uni-sofia(.)bg
доц. д-р Гичка Цуцуманова

кабинет: А202,А204
телефон: 8161-824, 874
e-mail: ggt(at)phys.uni-sofia(.)bg

гл. ас. д-р Кирил Кирилов

кабинет: A206
телефон: 8161-823
e-mail: kirilowk(at)phys.uni-sofia(.)bg
гл. ас. д-р Гергана Алексиева

кабинет: Б203
телефон: 8161-846
e-mail: gerry(at)phys.uni-sofia(.)bg
ас. Атанас Цонев

кабинет: Б215
телефон: 8161-485
e-mail: a_tzonev(at)phys.uni-sofia(.)bg

Top...

Служители

техн. Димитър Стоичков

кабинет: Б...
телефон: 8161-473орг. Евелина Ненова

кабинет: Б211
телефон: 8161-855
e-mail: evelina(at)phys.uni-sofia(.)bgфизик Галя Русева

кабинет: А202
телефон: 8161-824
e-mail: gbr(at)phys.uni-sofia(.)bgфизик Иглика Асенова

лаборатория: А206, Б222
телефон: 8161-823, 458
e-mail: iasenova(at)phys.uni-sofia(.)bg

Top...

Докторанти
задочен докторант Кристина Лозанова

кабинет:
телефон: 8161-
e-mail: kristinabk(at)uni-sofia(.)bg
редовен докторант Антон Зяпков

кабинет: А204
телефон: 8161-874
e-mail: anton_ziapkov(at)yahoo(.)com
редовен докторант Калоян Генков

кабинет: А204
телефон: 8161-874
e-mail: kgenkov(at)uni-sofia(.)bg


Към страницата на докторантите...
Top...