Софийски университет "Свети Климент Охридски"
Физически факултет
Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника

София 1164, бул. Джеймс Баучър" N 5


Ръководител катедра: проф. дфзн Евгения Вълчева.
Тел. 8161-898; 8161-843
e-mail: epv(at)phys.uni-sofia(.)bg

Секретар: Евелина Ненова.
Тел. 8161-855
e-mail: evelina(at)phys.uni-sofia(.)bg

Поддръжка на сайта: Кирил Кирилов
Тел. 8161-823
e-mail: kirilowk(at)phys.uni-sofia(.)bg

Fax: 3592 9625276
http://fttme.phys.uni-sofia.bg/