Преподаватели и служители, работили дълго време в катедрата

доц. д-р Климент Брънзалов

Ръководител на катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника“ в периода 2002–2007 г.

email: klpebr(at)phys.uni-sofia(.)bg

доц. д-р Йосиф Коцев

Ръководител на катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника“ в периода 1999–2002 г.

доц. д-р Красимир Гроздев

Ръководител на катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника“ в периода 1993–1999 г.

проф. дфзн Андрей Апостолов

Ръководител на катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника“ в периода 1980–1992 г.

проф. дфзн Веселин Страшилов

email: ves(at)phys.uni-sofia(.)bg
лична страница

проф. дфзн Иванка Йорданова

email: ivanka(at)phys.uni-sofia(.)bg

проф. дфзн Юлия Веселинова

email: julia(at)phys.uni-sofia(.)bg

проф. дфзн Юлиян Буров

email: burov(at)phys.uni-sofia(.)bg

проф. дфзн Красимира Маринова

email: marinova(at)nrmail.jinr(.)ru

доц. д-р Никола Станев

доц. д-р Красимира Германова

доц. д-р Николай Танковски

email: tank(at)phys.uni-sofia(.)bg

ст. н. с. II ст. Любен Козлев

гл. ас. Венелин Кръстев

д-р Валери Петков

настояща месторабота: доцент в Department of Physics , Central Michigan University (Мичиган, САЩ)
e-mail: petkov(at)phy.cmich(.)edu; лична уебстраница


проф. Росица Якимова

настояща месторабота: професор в Department of Physics and Measurement Technology, Linkoping University (Линшопинг, Швеция)
e-mail: roy(at)ifm.liu(.)se


проф. Васил Скумриев

настояща месторабота: професор в Catalan Institution for Research and Advanced Studies(ICREA), Universitat Autonoma de Barcelona (Барселолна, Испания)


химик Петранка Симеонова

email: petra(at)phys.uni-sofia(.)bg

физик Светлодар Ангелов (1955-2010 г.)

Top...