Докторанти
Калоян Генков
научен ръководител проф. дфзн Стоян Русев

Калоян Генков е редовен докторант от януари 2017 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител проф. дфзн Стоян Русев. Темата на докторантурата е „Термична модификация на микро- и наноструктури за плазмонни приложения"

e-mail: kgenkov(at)uni-sofia(.)bg


Антон Зяпков
научен ръководител проф. дфзн Стоян Русев

Антон Зяпков е редовен докторант от юли 2016 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител проф. дфзн Стоян Русев. Темата на докторантурата е „Характеризиране и компенсация на загуби в плазмонни наноструктури"

e-mail: anton_ziapkov(at)yahoo(.)com


Кристина Лозанова
научен ръководител проф. дфзн Евгения Вълчева.

Кристина Лозанова е задочен докторант от юли 2015 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител проф. дфзн Евгения Вълчева.. Темата на докторантурата е „Електронни и фононни свойства на нискоразмерни системи”.

e-mail: kristinabk(at)uni-sofia(.)bg


защитили докторанти