english

 

 

Начало

 

Автобиография

 

Лекции

 

Публикации

 

Научни интереси

проф. дфзн Евгения Петрова Вълчева

 

Физически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

катедра: Физика на твърдото тяло и микроелектроника

кабинет: Б 209

лаборатории: Б 220, Б 222, А 206

e-mail: epv(at)phys.uni-sofia(.)bg

тел.(+359 2) 8161 898

Лекции

 

Бакалаври:

 

Магистри (от магистърска програма :Микроелектроника и информационни технологии):