english

 

 

Начало

 

Автобиография

 

Лекции

 

Публикации

 

Научни интереси

проф. дфзн Евгения Петрова Вълчева

 

Физически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

катедра: Физика на твърдото тяло и микроелектроника

кабинет: Б 209

лаборатории: Б 220, Б 222, А 206

e-mail: epv(at)phys.uni-sofia(.)bg

тел.(+359 2) 8161 898

 Автобиография

 

Образование :

·    Магистър по физика на твърдото тяло, Физически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

·    Д-р, Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”, 1989

 

Хабилитация :

Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски, 1997

 

Позиции:

·    1997 - Доц , Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника
Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

·    1990 – 1997 Старши и главен асистент , Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника, Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

·    1983 – 1990 Физик, Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника, Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Преподавателска дейност

 

 

Лекции:

·    Физика на твърдото тяло – от 2003

·    Увод във физиката на материалите – от 2005

·    Аналитични методи за характеризиране на материали в микроелектрониката – от 1989

·    Физика на полупроводниците и полупроводниковите прибори – 2001/02

·    Физика на повърхностите и интерфейсите
Йонни, електронни и фотонни технологии - 1997/98

·    Физика на полупроводниковите прибори (на английски по програмата TEMPUS )- 1998/99

·    Лабораторни упражнения :

·    Практикум по физика на твърдото тяло

·    Обща физика (Електричество и магнетизъм, Оптика )

·    Ръководство на дипломанти и докторанти

 

Grants, Visits, Activities

 

·    Nov.1995 - Jan.1996, Glasgow University, Dept. of Electronics and Electrical Engineering, Nanoelectronics Research Center, TEMPUS Scholarship

·    Sept.1999 - Feb.2000, Visiting scientist, Linkoping University , Sweden

·    Jan.- March.2001,Visiting scientist, Linkoping University , Sweden

·    2001, one week, Research Grant, Research Center Juelich

·    2003, one week, Research Grant, Forschungszentrum Rossendorf - Institute of Ion Beam Physics and Materials Research

·    July- Dec.2002, Visiting scientist, Linkoping University, Sweden, Project of EC FP5, DENIS G5RD-CT-2001-00566

·    AFOSR Grant , USA , one week, 2005.
Reviewer for Phys. Rev. B

 

Международни проекти

·    2003, Research Project funded by Swedish foundation for international cooperation and research (STINT)

·    DAAD Project 2006/07, Institute of Ion Assisted Surface Modification, Leipzig , Germany

Национални проекти :

 

·    Ръководител на 2 и участие в 9 научни проекта , финансирани от Bulgarian National Science Fund

·    Ръководител на 3 и участие в 3 научни проекта , финансирани от Научния фонд на Софийски Университет

 

 горе