english

 

 

Начало

 

Автобиография

 

Лекции

 

Публикации

 

Научни интереси

проф. дфзн Евгения Петрова Вълчева

 

Физически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

катедра: Физика на твърдото тяло и микроелектроника

кабинет: Б 209

лаборатории: Б 220, Б 222, А 206

e-mail: epv(at)phys.uni-sofia(.)bg

тел.(+359 2) 8161 898

Научни интереси

 

Научни интереси:

Взаимовръзка между микроструктура исвойства на твърдотелни материали; електронни и фононни свойства, структурни свойства , оптични свойства, полупроводници, тънки слоеве и нискоразмерни системи, повърхности и интерфейси; точкови дефекти, спектроскопия на твърдото тяло; взаимодействие на високоенергетични частици с твърди тела; наноелектроника, нанотехнологии, епитаксия, CVD.

 

Материали :

Si, GaAs, InSb, SiC, AlN, GaN, InN, тройни съединения.

 

Експериментални методи :

 

Raman, IR спектроскопия , PL, I-V, C-V, DLTS.