14/15 - редовно - Учебен план "Микроелектроника и информационни технологии"

ФЗИ

2

4

2

1

Специалност " ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА" /  магистърска програма "МИКРОЕЛЕКТРОНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

ФЗИ242113

за випуска, започнал през  2014/2015  уч.година (редовно обучение)

код на дисциплината

Наименование на учебната дисциплината

Вид – З, И, Ф

семестър

ECTS  кредити

Часове - общ брой

Седмична заетост

Форма на оценяване* - и, то, ки, прод

Всичко

Лекции

Семинарни занятия

практически упр. / хоспетиране

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Физични основи на корпускулярните
и фотонни микротехнологии

(учебна програма: html, pdf )

з

1

7

210

45

0

45

3+0+3

и

2

 

 

 

 

Аналитични методи за изследване
на материали и структури в микроелектрониката

(учебна програма: html, pdf )

з

1

4,5

135

45

0

15

3+0+1

и

3

 

 

 

 

Физика на дискретните полупроводникови прибори

(учебна програма: html, pdf )

з

1

3,5

105

30

15

0

2+1+0

и

4

 

 

 

 

Сензорни интегрални схеми

(учебна програма: html, pdf )

з

1

4,5

135

30

0

30

2+0+2

и

5

 

 

 

 

Софтуерни продукти в научните изследвания

(учебна програма: html, pdf )

з

1

3,5

105

30

0

15

2+0+1

то

6

 

 

 

 

Наноструктурни материали и прибори на информационните технологии

(учебна програма: html, pdf )

з

2

3,5

105

30

0

15

2+0+1

и

7

 

 

 

 

Принципи и основни операции на планарните технологии

(учебна програма: html, pdf )

з

2

4

120

30

0

30

2+0+2

и

8

 

 

 

 

Фототоплинни методи за изследване на свойствата на материали и структури в микроелектрониката

(учебна програма: html, pdf )

з

2

3,5

105

30

0

15

2+0+1

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

Избираеми дисциплини – избраните дисциплини трябва да носят минимум .............. кредита

14

 

 

 

1

 

 

 

 

Полимерите в микроелектрониката

(учебна програма: html, pdf )

и

1

3,5

105

30

0

15

2+0+1

то

2

 

 

 

 

Компютърни мрежи и база данни

(учебна програма: html, pdf )

и

1

3,5

105

30

0

15

2+0+1

то

3

 

 

 

 

Програмен език С

(учебна програма: html, pdf )

и

1

3,5

105

30

0

15

2+0+1

то

4

 

 

 

 

Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката

(учебна програма: html, pdf )

и

1

3,5

105

30

0

15

2+0+1

то

5

 

 

 

 

Елипсометрия

(учебна програма: html, pdf )

и

2

3,5

105

30

0

15

2+0+1

то

6

 

 

 

 

Свойства и фазови преходи в тънки слоеве

(учебна програма: html, pdf )

и

2

3,5

105

45

0

0

2+0+1

то

7

 

 

 

 

Интегрална схемотехника

(учебна програма: html, pdf )

и

2

3,5

105

30

0

15

2+0+1

то

8

 

 

 

 

Методи за модификация на повърхността и изследване на параметрите й

(учебна програма: html, pdf )

и

2

4

135

45

0

15

3+0+1

то

9

 

 

 

 

Физични основи на оптоелектрониката

(учебна програма: html, pdf )

и

2

3,5

105

30

0

15

2+0+1

то

 10

 

 

 

 

Оптични комуникационни мрежи

(учебна програма: html, pdf )ежи

и

2

0

 

30

0

15

2+0+1

то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

Учебни практики и курсови работи

 

 

 

 

 

 

код

Наименование на практиката

Вид       З, И, Ф

Семестър

ECTS - кредити

Седмици

Часове

Форма на контрол* -  и, то, ки

 

 

 

 

 

Преддипломен стаж (с курсова работа)

з

2

12

15

360

то

 

 

 

 

 

 

 

Преддипломен стаж

з

3

15

15

450

то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Дипломиране

Начин на дипломиране

ECTS - кредити

Първа държавна сесия

Втора държавна сесия

Защита на дипломна работа

15

март

юли

Учебният план е приет на заседание на Факултетен съвет с протокол № ............... от ....................................................