ФТТМЕ Новини
12.11.2022 Up Обединяване на катедри ФТТМЕ и ФКМ в края на 2019 г.

В края на 2019 г. след гласуване на членовете на катедри "Физика на Твъдото Тяло и Микроелектроника" и "Физика на Кондензираната Материя" бе взето решение катедрите да се обедният и новата катедра да носи името "Физика на Кондензираната Материя и Микроелектроника". Сайта на новоформиранта катедра е: http://fkmm.phys.uni-sofia.bg

15.04.2019 Up Ден на отворените врати на ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на 20 април 2019 г.

На 20 април(събота) 2019 г. ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ . На тази дата всички любознателни могат да посетят отворените за демонстрации лаборатории във физическия факултет. Катедра "Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника" Ви кани в своите лаборатории да видите интересни демонстрации на физични явления и съвременна изследователска апаратура.
За шеста поредна година ще има забавни физични експерименти, във фоайето на факултета, демонстрирани от докторант Калоян Генков и студентите Бела Лилова, Деница Георгиева и Петър Тодоров.

За повече информация относно отворените за демонстрация лаборатории виж тук (изтегли като pdf ).

04.03.2019 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 28 март 2019 г., (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии".

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 21 март 2019 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 26 март 2019 г.

20.06.2018 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 12 юли 2018 г., (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии".

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 5 юли 2018 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 10 юли 2018 г.

21.02.2018 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 29 март 2018 г., (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии".

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 22 март 2018 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 27 март 2018 г.

27.09.2017 Up 45- години от създаването на катедрата по ФТТ

На 5 октомври 2017 г. (четвъртък) от 14 часа във Физически факултет, аудитория А205 ще се проведе тържествена сесия по случай навършване на 45-години от създаването на катедрата по ФТТ.

<--- Виж поканата за повече подробности.

02.06.2017 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 13 юли 2017 г., (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии".

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 6 юли 2017 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 11 юли 2017 г.

20.03.2017 Up Ден на отворените врати на ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на 22 април 2017 г.

На 22 април(събота) 2017 г. ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ. На тази дата всички любознателни могат да посетят отворените за демонстрации лаборатории във физическия факултет. Катедра "Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника" Ви кани в своите лаборатории да видите интересни демонстрации на физични явления и съвременна изследователска апаратура.
За пета поредна година, вече докторантите - Калоян Генков, Антон Зяпков ще покажат забавни физични експерименти във фоайето на факултета.

За повече информация относно отворените за демонстрация лаборатории виж тук (изтегли като pdf ).

15.02.2017 Up Защита на дисертацията на ас. Николай Зографов за придобиване на научна степен "доктор на науките"

момент от защитата
На 15.02.2017 г. от 14 ч. в зала А415 се проведе защита на дисертацията на ас. Николай Зографов на тема “Нов метод за електрично възбуждане на резонансни осцилации на висяща течна капка и възможни приложения за изследване на интерфейса течност - въздух” за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1. Физически науки. Научното жури гласува единодушно за присъждане на научната степен !
Честито на на д-р Зографов !
09.02.2017 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 30 март 2017 година, (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии".

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 23 март 2017 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 28 март 2017 г.

05.02.2017 Up Защита на дисертацията на ас. Николай Зографов за придобиване на научна степен "доктор"

На 15 февруари 2017 г. от 14 ч. в зала А415,физически факултет ще се проведе защита на дисертацията на ас. Николай Зографов на тема “Нов метод за електрично възбуждане на резонансни осцилации на висяща течна капка и възможни приложения за изследване на интерфейса течност - въздух” за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 4.1. Физически науки.

Материалите по защитата са публикувани в интернет сайта на СУ "Св. Климент Охридски", които можете да изтеглите от тук .

Канят се всички заинтересовани !

14.11.2016 Up Ден на кариерата във физически факултет

На 15 Ноември 2016 г. във фоайето пред зала 205А ще се проведе събитието Ден на Кариерата. То се провежда за втора поредна година, организира се от екипа на Кариерния Център и е с подкрепата на цялото деканско ръководство на Факултета.
Основната му цел е възпитаниците на Факултета да получат информация за различни кариерни възможности в областта на изучаваните специалности, за да имат възможност за избор и в крайна сметка да се чувстват удовлетворени от професията и кариерата, която са избрали. Тази година организациите, които ще присъстват на събитието са деветнадесет. По-подробно може да се запознаете с тях тук

28.09.2016 Up Предзащита на дисертация на Николай Николаев Зографов за придобиване на научна степен "доктор".

На 13 октомври 2016 г. от 10.15 ч. в зала Б202 ще се проведе катедрен съвет на катедра ФТТ и МЕ, по време на който ще се състои предзащита на дисертационния труд на Николай Зографов, задочен докторант към катедрата на тема: „Нов метод за електрично възбуждане на резонансни осцилации на висяща течна капка и възможни приложения за изследване на интерфейса течност-въздух” с научен ръководител доц. д-р Николай Танковски, за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1. Физически науки.

Канят се да присъстват всички заинтересовани.

Дисертацията е депозирана в канцеларията на катедрата (каб. Б 211).

25.07.2016 Up Магистърски програми 2016/17 г.

Септемврийски прием на желаещи да запишат магистратура към катедрата, през следващата учебна година 2016/17:

17.06.2016 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 14 юли 2016 година, (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии".

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 8 юли 2016 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 12 юли 2016 г.

10.05.2016 Up Магистърски програми 2016/17 г.

За желаещите да запишат магистратура към катедрата, през следващата учебна година 2016/17:

02.03.2015 Up Ден на отворените врати на ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на 16 април 2016 г.

На 16 април(събота) 2016 г. ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ. На тази дата всички любознателни могат да посетят отворените за демонстрации лаборатории във физическия факултет. Катедра "Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника" Ви кани в своите лаборатории да видите интересни демонстрации на физични явления и съвременна изследователска апаратура.
Наред с преподавателите от катедрата, за четвърта поредна година студентите магистърска програма МЕИТ - Калоян Генков, Антон Зяпков и Станислав Хаджийски ще покажат забавни физични експерименти във фоайето на факултета.

За повече информация относно отворените за демонстрация лаборатории виж тук (изтегли като pdf ).

25.02.2016 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 31 март 2016 година, (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии".

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 24 март 2016 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 29 март 2016 г.

05.02.2016 Up Актуални изборни курсове(летен семестър 15/16) - бакалаври

Изборните курсове за бакалаври предлагани от катедрата за летния семестър на 2015/16 г. са актуализирани.

Прегледай курсовете...

17.12.2015 Up Катедрено Коледно тържество 2015

Ежегодното коледно тържество тази година се проведе за пореден път в бирария "При кулата". Доброто настроение отново не липсваше, а също и баницата(този път две) с късмети. Весели Празници !!!

Вижте още...

13.11.2015 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 26 ноември 2015 година, (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии.

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 20 ноември 2015 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 24 ноември 2015 г.

06.10.2015 Up Нов ръководител на катедрата

Новия ръководител на катедра "Физика на твърдото тяло и микроелектроника" е проф. дфзн Евгения Вълчева.

Поздравления от членовете на катедрата, и пожелание за лека и успешна работа !

12.06.2015 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 16 юли 2015 година, (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии.

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 10 юли 2015 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 14 юли 2015 г.

09.04.2015 Up Ден на отворените врати на ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на 25 април 2015 г.

На 25 април(събота) 2015 г. ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ. На тази дата всички любознателни могат да посетят отворените за демонстрации лаборатории във физическия факултет. Катедра "Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника" Ви кани в своите лаборатории да видите интересни демонстрации на физични явления и съвременна изследователска апаратура.
Наред с преподавателите от катедрата, за трета поредна година студентите магистърска програма МЕИТ - Калоян Генков, Антон Зяпков, Станислав Хаджийски, Велизара Йорданова и Петко Цанов ще покажат забавни физични експерименти във фоайето на факултета.

За повече информация относно отворените за демонстрация лаборатории виж тук (изтегли като pdf ).

09.02.2015 Up Нов асистент в катедрата
ас. И. Асенова
Съставът на катедрата се увеличи с още един преподавател - асистент Иглика Асенова.

Честито Иглика !
02.02.2015 Up Защита на дисертацията на доц. д-р Стоян Русев за придобиване на научна степен "доктор на науките"

момент от защитата
На 02.02.2015 г. от 14 ч. в зала А415 се проведе защита на дисертацията на доц. д-р Стоян Русев на тема “Елипсометрия – апаратура, обратна задача и някои приложения” за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1. Физически науки.

Материалите по защитата са публикувани в интернет сайта на СУ "Св. Климент Охридски", които можете да изтеглите от тук .

Научното жури гласува единодушно за присъждане на научната степен !
Честито на на доц. Русев !
20.01.2015 Up Международната година на светлината и светлинните технологии

Уважаеми Колеги,
Националният организационен комитет за отбелязване на Международната година на светлината и светлинните технологии, обявена от Общото събрание на ООН и ЮНЕСКО, има удоволствието да Ви покани на Тържественото национално откриване на Годината, което ще се състои на 20 януари 2015 год. (вторник) от 14.00 часа в Големия салон на БАН.
Международната година на светлината и светлинните технологии се провежда под патронажа на господин Росен Плевнелиев - Президент на Република България.
Вижте лекциите предвидени в програмата на откриването тук.

18.12.2014 Up Катедрено Коледно тържество 2014

Ежегодното коледно тържество тази година се проведе повторно в бирария "При кулата". Доброто настроение отново не липсваше, а също и баницата(този път с тиква) с късмети. Весели Празници !!!

Вижте още...

11.12.2014 Up Защита на дисертация на Анна Амова-Костова

момент от защитата
На 11 декември 2014 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Физически факултет(А 415) се проведе публична защита на дисертационния труд на Анна Амова-Костова, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата на тема: „Синтез, изследване и свойства на многокомпонентни халкогенидни системи”с научни консултанти проф. дтн инж. Венцислав Василев и проф. дфзн Веселин Страшилов, за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.
Материалите по защитата са публикувани в интернет сайта на СУ "Св. Климент Охридски", които можете да изтеглите от тук .

Научното жури гласува положително за присъждане на научната и образователна степен !
Честито Анна !
18.11.2014 Up „Светът 1000 пъти по-близо“

От БНТ - предаването „Отблизо с Мира Добрева“, се обърнаха към катедрата да представим популярна наука в тяхното студио, на тема „Светът 1000 пъти по-близо“.

Студентът от магистърска програма МЕИТ, Калоян Генков, взе присърце задачата да подготви интересна информация и снимки от работата в лабораториите, във връзка с микроскопските методи и приложения.
Предаването ще се излъчи на 23.11.2014г./неделя/ в обичайното време от 11:00 ч.

18.11.2014 Up Първенец на випуск 2014г.

Напомняме ви, че церемонията по тържественото връчване на дипломите на випуск 2014г., ще се състои на 21.11.2014 г. /петък/ от 10:00ч. в Аулата на Университета.
Във връзка с това студентът от магистърска програма МЕИТ, Станислав Хаджийски, като първенец на випуска ще представи кратка реч, за която бе поканен от деканското ръководство.

виж още: тук

13.12.2014 Up Лекция на доц. дфзн Евгения Вълчева във връзка с Климентовите дни.

Във връзка с Климентовите дни доц. дфзн Евгения Вълчева ще изнесе лекция на тема "Овладяване на синята светлина в полза на човечеството"


Лекцията ще се състои на 01.12.2014 г. ,16:30 – 18:00 ч. , Заседателна зала 1 - Ректорат
виж още: тук

(13 ноември 2014)
12.11.2014 Up Радостна новина

С радост ви съобщаваме, че нашите колеги Гичка и Страхил имат дъщеря - днес се роди Вяра!

Да им е жива и здрава и да ги радва.

(12 ноември 2014)
07.11.2014 Up III Национална студентска олимпиада по компютърна математика

От 7.11.2014 до 9.11.2014 в град Хисаря се проведе III Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков”. Физическият факултет на СУ бе представен от петчленен отбор, включващ трима магистри от специалност МЕИТ (Антон Зяпков, Калоян Генков и Станислав Хаджийски) и две второкурснички от специалност Физика (Деница Банкова и Радостина Зидарова). Не без известна гордост ви съобщаваме, че отборът се завърна с общо пет медала: един златен, три сребърни и един бронзов.

Още информация: тук

05.11.2014 Up Статия на гл. ас. Г. Цуцуманова в Nature

Наскоро бе публикувана статия в Nature Physics с участието на нашата колежка
гл. ас. д-р Г. Цуцуманова

Честито !

публикацията: тук

20.10.2014 Up Факултетен семинар от доц. Вълчева и проф. Арнаудов

Следващият факултетен семинар ще бъде изнесен от доц. Вълчева и проф. Арнаудов в понеделник, 20 октомври, от 17:15 часа в зала А315. Те ще разкажат за Нобеловата награда по физика за тази година и своята съвместна работа с двама от лауреатите.

(виж обявата )
(16 октомври 2014)
15.10.2014 Up Участие на учени от катедрата в изследванията на Нобеловите лауреати по физика за 2014 г.

Нобелова награда за физика за 2014 г. получиха японските учени Исаму Акасаки, Хироши Амано и Шуджи Накамура. Според Нобеловия комитет изобретяването на ефективни сини светоизлъчващи диоди е позволило създаването на източници на ярка и енергоспестяваща бяла светлина.

В изследователската работа на Хироши Амано и Исаму Акасаки през последните десетина години успешно са участвали със съвместни публикации физици, работещи в катедрата, или завършили образованието си в нея.

Доц. дфзн Евгения Вълчева участва в 13 статии, главно посветени на взаимовръзката между структурни и излъчвателни свойства на мултиквантови ями и свръхрешетки от GaN (галиев нитрид) и AlN (алуминиев нитрид) – основни компоненти на синьоизлъчващите светодиоди и лазери.

Други съвместни статии са посветени на детайлно изучаване на излъчвателната рекомбинация в InN (индиев нитрид) – ключов, по-теснозонен полупроводник от активната област на синьоизлъчващите светодиоди и лазери, както и в модулационно легирани мултиквантови ями от GaN.

Съавтори в изследванията са и възпитаници на катедрата, които понастоящем работят в чужбина, д-р Таня Паскова, д-р Ваня Даракчиева, както и гл. ас. д-р Кирил Кирилов работещ в катедрата.

виж още по темата:
(15 октомври 2014)
09.10.2014 Up Предзащита на дисертация на Анна Амова-Костова за придобиване на научна степен "доктор".

На 9 октомври 2014 г. от 10.15 ч. в зала Б202 ще се проведе катедрен съвет на катедра ФТТ и МЕ, по време на който ще се състои предзащита на дисертационния труд на Анна Амова-Костова, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата на тема: „Синтез, изследване и свойства на многокомпонентни халкогенидни системи” с научни консултанти проф. дтн инж. Венцислав Василев и проф. дфзн Веселин Страшилов, за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1. Физически науки.

Канят се да присъстват всички заинтересовани.

Дисертацията е депозирана в канцеларията на катедрата (каб. Б 211).

(07 октомври 2014)
02.10.2014 Up Предзащита на дисертацията на доц. д-р Стоян Русев за придобиване на научна степен "доктор на науките"

На 02.10.2014 г. от 10.15 ч. в зала Б202 ще се проведе катедрен съвет на катедра ФТТ и МЕ, по време на който ще се състои предзащита на дисертацията на доц. д-р Стоян Русев на тема “Елипсометрия – апаратура, обратна задача и някои приложения” за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1. Физически науки.

Канят се да присъстват всички заинтересовани.

Материалите по защитата може да намерите в канцеларията на катедрата Б211.

(24 септември 2014)
17.07.2014 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 17 юли 2014 година, (четвъртък) в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии.

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата (каб. Б 211) в срок до 11 юли 2014 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 15 юли 2014 г.

07.07.2014 Up Лятна школа по нанотехнологии

В периода 07-11.07.2014 г., във Физически факултет на Софийски Университет ще се проведе "Лятна школа по нанотехнологии" за учители от страната. Школата е организирана от Физическия факултет на СУ със съдействието на Министерството на образованието и науката.
Вижте още...

снимки от школата
26.04.2014 Up Ден на отворените врати на ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на 26 април 2014 г.

На 26 април 2014 г. ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ. На тази дата всички любознателни могат да посетят отворените за демонстрации лаборатории във физическия факултет. Катедра "Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника" Ви кани в своите лаборатории да видите интересни демонстрации на физични явления и съвременна изследователска апаратура.
Наред с преподавателите от катедрата, за втора поредна година студентите от специалност "Физика" - Калоян Генков, Антон Зяпков и Станислав Хаджийски, ще покажат забавни физични експерименти във фоайето на факултета.

За повече информация относно отворените за демонстрация лаборатории виж тук (изтегли като pdf ).

(27 февруари 2014)
17.04.2014 Up Нова магистърска програма по "Твърдотелни нанотехнологии"

През 2013/14 учебна година Софиийският университет разкри нова магистърска програма по "Твърдотелни нанотехнологии". Повече информация за нея можете да намерите тук


12.04.2013 Up Национален кръг на Олимпиадата по Физика (12-13 април 2014 г., гр. Казанлък)
медалисти
Момент от 46та национална
олимпиада по физика в
гр. Казанлък през 2014 г.
емблематичната скулптура Тракийка държаща роза на централния площад
Тракийка
държаща
роза

На тазгодишния национален кръг на Олимпиадата по Физика в националната комисия взе участие и докторант Иглика Асенова, като автор на теоретични задачи за олимпиадата. Асистентите Гичка Цуцуманова и Кирил Кирилов, в сътрудничество с ръководителя на катедрата доц. д-р С. Русев, подготвиха експерименталната задача за определяне на разширеният национален отбор, който ще се подготвя за участие в тазгодишната международна олимпиада по Физика в Казахстан.

Снимки от олимпиадата вижте тук.
01.04.2014 Up Посещение на президента на България
гл. ас. Гичка Цуцуманова запознава президента с научната дейност в лабораторията

При посещението си в нашия факултет във връзка с откриването на лабораторията по лазерна физика с ръководител доц. Иван Бъчваров, президентът на Република България посети и лабораторията на катедрата "Технология на материалите" с ръководител доц. Стоян Русев, където г-н Плевнелиев бе посрещнат от гл. ас. Гичка Цуцуманова, която запозна президента с научната дейност в лабораторията.

27.03.2014 Up Защити на магистърски дипломни работи
Фабиен Кунис
Стефан Петров

На 27 март 2014 г.се проведоха защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии”.

Представени бяха дипломните работи на Фабиен Кунис - „Клетъчни автомати във физичното симулиране” с научен ръководител доц. д-р Николай Танковски; Стефан Петров - „Спектроскопска характеризация на графенови слоеве, получени по метода на химично отлагане от газова фаза” с научен ръководител доц. д-р Петър Рафаилов и Георги Маринов - „Стекове на Брег, изградени от оксиди и полимери с приложение като многопосочни отражатели и оптични сензори” с научен ръководител доц. д-р Цветанка Бабева

Георги МариновЧестито на нашите възпитаници и успешна реализация!
22.01.2014 Up Защита на дисертация на доц. д-р Евгения Вълчева

На 22 януари 2014 г. (сряда) от 16.00 часа във Физически факултет в зала А415 се проведе

публична защита на дисертационния труд
на доц. д-р Евгения Петрова Вълчева на тема:
„Хетероинтерфейси в III – нитридни структури с голямо решетъчно несъответствие”

за присъждане на научна степен "доктор на науките"

Научното жури гласува единодушно за присъждане на научната степен !
Честито на доц. Вълчева !
19.12.2013 Up Катедрено Коледно тържество 2013

Ежегодното коледно тържество тази година се проведе в бирария "При кулата". Доброто настроение отново не липсваше, а също и баницата със късмети. Весели Празници !!!


Вижте още...

10.10.2013 Up Предзащита на дисертацията на доц. д-р Евгения Вълчева за придобиване на научна степен "доктор на науките"

На 10.10.2013 г. от 10.15 ч. в зала Б202 ще се проведе катедрен съвет на катедра ФТТ и МЕ, по време на който ще се състои предзащита на дисертацията на доц. д-р Евгения Вълчева на тема “Хетероинтерфейси в ІІІ-нитридни структури с голямо решетъчно несъответствие” за придобиване на научната степен “доктор на науките”.

Канят се да присъстват всички заинтересовани.

Материалите по защитата може да намерите в канцеларията на катедрата Б211.

(1 октомври 2013)
01.10.2013 Up Прием на докторанти за 2013/2014

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС - за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2013-2014 г. в съответствие с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на Министерския съвет (Приложение № 1). От 01.09.2013 г. до 31.10.2013 г. кандидатите подават документи до Ректора ( виж подробности).

Катедра ФТТ и МЕ има обявени докторантури със шифри 01.03.22 (Физика на вълновите процеси (18)), 01.03.25 (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (20) ) и 01.03.26 (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (21)). За повече подробности относно тези докторантури се свържете с нас.

(1 октомври 2013)
23.07.2013 Up Нов главен асистент в катедрата
гл. ас.
Г. Алексиева

На заседание на Факултетния съвет на ФзФ нашата колежка ас. Гергана Алексиева бе избрана за главен асистент.

ЧЕСТИТО !
20.04.2013 Up Национален кръг на Олимпиадата по Физика (20-21 април 2013 г., гр. Силистра)
медалисти
Момент от награждаването на
победителите от 45та нацио-
нална олимпиада по физика
в гр. Силистра през 2013 г.
река Дунав при Силистра
р. Дунав при Силистра

На тазгодишния национален кръг на Олимпиадата по Физика в националната комисия отново бяха включени двама от младите членове на катедра ФТТ и МЕ: гл. ас. д-р Гичка Цуцуманова и гл. ас. д-р Кирил Кирилов. В сътрудничество с ръководителя на катедрата доц. д-р С. Русев, беше разработена експерименталната задача, която се решава във финалния етап на олимпиадата от ученици състезаващи се върху материал по физика X-XII клас. Този последен етап определя разширеният национален отбор, който ще се подготвя за участие в тазгодишната международна олимпиада по Физика.

13.04.2013 Up Ден на отворените врати на ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на 13 април 2013 г.

На 13 април 2013 г. ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ. На тази дата всички любознателни могат да посетят отворените за демонстрации лаборатории във физическия факултет. Катедра "Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника" Ви кани в своите лаборатории да видите интересни демонстрации на физични явления и съвременна изследователска апаратура.

Какви демонстрации може да видите.
За повече информация относно отворените за демонстрация лаборатории виж тук (изтегли като pdf ).

(13 март 2013)
28.03.2013 Up Защити на магистърски дипломни работи
М. Матева
Д. Лютов

На 28 март 2013 година се проведоха защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии” и студентите-магистри, завършили 5-ти курс на специализация „Микроелектроника и информационни технологии”.
Представени бяха дипломните работи на Димитър Лютов - „Елипсометрична апаратура с подобрена пространствена разделителна способност” с научен ръководител доц. д-р Стоян Русев и на Мария Матева - „Изследване влиянието на газови пари върху повърхностното напрежение на водна капка” с научен ръководител доц. д-р Николай Танковски.

Честито на нашите възпитаници и успешна реализация!

(28 март 2013)
15.02.2013 Up Защита на дисертация на доц. д-р Цветан Велинов

На 15 февруари 2013 г. (петък) от 16.00 часа във Физически факултет(зала А315) се проведе

публична защита на дисертационния труд
на доц. д-р Цветан Стаменов Велинов на тема:
„Съвременни оптични микроскопски методи”

за присъждане на научна степен "доктор на науките"

Научното жури гласува единодушно за присъждане на научната степен !
Честито на колегата Велинов !
11.02.2013 Up Защита на дисертация на ас. Гергана Алексиева

На 11 февруари 2013 г., (понеделник) от 14.00 часа в заседателната зала на Физически факултет(А 415) се проведе

публична защита на дисертационния труд
на ас. Гергана Емилова Алексиева на тема:
„Акустични свойства и приложения на полимерни материали”

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Научното жури гласува положително за присъждане на научната и образователна степен !
Честито Гери !
20.12.2012 Up Катедрено Коледно тържество 2012

Ежегодното коледно тържество, както повелява традицията, се проведе в р-т "Торонто". Доброто настроение не липсваше, а също и баницата със късмети. Весели Празници !!!


Вижте още...

15.11.2012 Up Защити на магистърски дипломни работи

На 15 ноември 2012 година, (четвъртък) от 10.15 ч. в ауд. Б 202 ще се проведат защитите на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии” и студентите-магистри, завършили 5-ти курс на специализация „Микроелектроника и информационни технологии”.

Желаещите да защитят през тази сесия трябва да се запишат в канцеларията на катедрата /каб. Б211/ в срок до 6 ноември 2012 г.

Дипломната работа, заедно с протокол от предзащита, рецензия и служебна бележка за семестриално завършено образование трябва да бъдат предадени в канцеларията до 12 ноември 2012 г.

25.10.2012 Up Предзащита на дисертацията на доц. д-р Цветан Велинов за придобиване на научна степен "доктор на науките"

На 25.10.2012 г. от 10.15 ч. в зала Б202 ще се проведе катедрен съвет на катедра ФТТ и МЕ, по време на който ще се състои предзащита на дисертацията на доц. д-р Цветан Стаменов Велинов на тема “Съвременни оптични микроскопски методи” за придобиване на научната степен “доктор на науките”.

Канят се да присъстват всички заинтересовани.

Материалите по защитата може да намерите в канцеларията на катедрата Б211 и на сайта на катедрата: дисертация

04.10.2012 Up Предзащита на дисертация на ас. Гергана Алексиева за придобиване на научна степен "доктор".

На 4 октомври 2012 г., на заседание на катедрения съвет на катедра “Физика на твърдото тяло и микроелектроника” се проведе:

предзащита на дисертационния труд
на ас. Гергана Емилова Алексиева на тема:
„Акустични свойства и приложения на полимерни материали”

за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1. Физически науки.

05.06.2012 Up Нов преподавател в катедрата.
Гл. ас. К.Кирилов

Преподавателският състав на катедрата се увеличи с още един член. На заседание на Факултетния съвет на ФзФ нашият колега физик д-р Кирил Кирилов бе избран за главен асистент. ЧЕСТИТО.22.04.2012 Up Национален кръг на Олимпиадата по Физика (21-22 април 2012 г., гр. Хасково)
медалисти
Част от учениците получили медали
и грамоти от 44та национална олим-
пиада по физика, Хасково, 2012 г.

На тазгодишния национален кръг на Олимпиадата по Физика в националната комисия отново бяха включени двама от младите членове на катедра ФТТ и МЕ: гл. ас. д-р Гичка Цуцуманова и физик д-р Кирил Кирилов. В сътрудничество с ръководителя на катедрата доц. д-р С. Русев, беше разработена експерименталната задача, която се решава във финалния етап на олимпиадата от ученици състезаващи се върху материал по физика X-XII клас. Този последен етап определя разширеният национален отбор, който ще се подготвя за участие в тазгодишната международна олимпиада по Физика в Талин, Естония.21.04.2012 Up Ден на отворените врати на ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на 21 април 2012 г.

На 21 април 2012 г. ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ. На тази дата всички любознателни могат да посетят отворените за демонстрации лаборатории във физическия факултет. Катедра "Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника" Ви кани в своите лаборатории да видите интересни демонстрации на физични явления и съвременна изследователска апаратура.
За повече информация относно отворените за демонстрация лаборатории виж тук .

19.04.2012 Up Студента Стефан Вълков получи награда в областта на нанотехнологиите

Студентът от магистърска програма „Микроелектроника и Информационни Технологии” Стефан Цветанов Вълков получи награда (грамота и книга) за доклада си на тема: „Influence of Cu and Ag on the crystallographic structure and surface topography of TiN/Ag and TiN/Cu nanocomposite magnetron sputtered deposits”, представен в Московсия Държавен Университет „М.И.Ломоносов” на Международната конференция за студенти и млади учени „Ломоносов 2012” в секцията по физика на нано-материалите. Ръководител на проекта е проф. дфн Иванка Йорданова.
ЧЕСТИТО !!!

19.04.2012 Up Защита на дисертация на Илиана Апостолова на тема "Статични и динамични свойства на магнитни и мултифероични наночастици".

На 19 април 2012 г., (четвъртък) от 14.00 часа в заседателната зала на Физически факултет(А 415) ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД на

ИЛИАНА НАУМОВА АПОСТОЛОВА

докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Физика на твърдото тяло и микроелектроника",
Физически факултет на СУ"Св. Климент Охридски"
на тема:

„Статични и динамични свойства на магнитни и мултифероични наночастици”

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Научна област: 4. Природни науки
Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Научен консултант: проф. дфн Ю. Веселинова
Рецензенти: проф. дфзн Валентин Попов, проф. дфн Николай Тончев
Становища: доц. д-р Наум Карчев, проф. дфн Хассан Шамати, проф. дфзн Юлия Веселинова

Материалите по защитата са публикувани в интернет сайта на СУ "Св. Климент Охридски" и са на разположение на интересуващите се в катедра "Физика на твърдото тяло и микроелектроника", Физически факултет
23.02.2012 Up Защити на магистърски дипломни работи

Димитър
Димитър Димов

На 23 февруари 2012 г. в Б202 се проведоха  защити  на дипломни работи за студентите от магистърските програми по „Микроелектроника и информационни технологии” и „Физика на твърдото тяло”.

Представени бяха дипломните работи на Димитър Димов - „Дефекти в GaN предизвикани от имплантация на водород при високи енергии и дози” с научен ръководител доц. д-р Е. Вълчева и на Цвета Иванова - „Повърхностна фотоволтаична спектроскопия на многослойни полупроводникови наноструктури предназначени за инфрачервени фотодетектори” с научен ръководител гл. ас. д-р Цветан Иванов.


Честито на нашите възпитаници и успешна реализация!

26.01.2012 Up Проф. Йорданова по БНР “Христо Ботев"...

На 26.01.2012 проф. Йорданова участва в образователната поредица "Металите в еволюцията на човечеството" на програма "Хр.Ботев" на БНР.

Чуйте цялото предаване...

21.12.2011 Up Катедрено Коледно тържество 2011

Тази година ежегодното катедрено Коледно тържество се проведе отново в р-т "Торонто". Предварително набелязания план бе изпълнен изцяло и можем да отчетем мероприятието като изключително успешно;-)


Вижте още...

01.12.2011 Up Предзащита на дисертация на Илиана Апостолова на тема "Статични и динамични свойства на магнитни и мултифероични наночастици".

момент от предзащитата на дисертацията на Илиана Апостолова
момент от предзащитата на дисертацията на Илиана Апостолова
На 1 декември 2011 г., (четвъртък) от 10.15 ч. в зала Б 202 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра “Физика на твърдото тяло и микроелектроника” на което се проведе и предзащита на дисертационния труд на Илиана Наумова Апостолова, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата на тема:

„Статични и динамични свойства на магнитни и мултифероични наночастици”

с научен консултант проф. дфн Ю. Веселинова, за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя).

14.11.2011 Up Проф. Пиер Рутерана (Каен, Франция) на едноседмично посещение в катедра ФТТ и МЕ.

Проф. Пиер Рутерана, от "Центърa за йонни изследвания, материали и фотоника" - CIMAP (Каен, Франция) е на едноседмично посещение (14.11 до 20.11.2011 г.) в катедрата по ФТТ и МЕ в рамките на двустранен договор (ръководител доц. д-р Е. Вълчева) между Софиийския университет и CIMAP, на тема „Нитридни съединения (InGaN, InAlN) и хетероструктури за проложения в оптоелектрониката.”

13.11.2011 Up Защити на магистърски дипломни работи

Иван Иванов
Иван Иванов
Иван Иванов
Иван Иванов
На 10 ноември 2011 г. в Б202 се проведе  защита  на магистърската дипломна работа на Иван Иванов - „Симулиране и анализ на пиезо-MEMS по метода на крайните елементи” с научен ръководител доц. д-р Е. Вълчева

Честито и успешна реализация!

13.10.2011 Up Ден на отворените врати за студенти 2011

На 13 октомври 2011 г. ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" за студенти. На тази дата всички любознателни могат да посетят отворените за демонстрации лаборатории. Катедра "Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника" Ви кани в своите лаборатории да видите интересни демонстрации на физични явления и съвременна изследователска апаратура.
За ваше улеснение – сборен пункт пред Б216 на всеки кръгъл час – 10:00-10:10; 11:00-11:10; 13:00-13:10; 14:00-14:10; 15:00-15:10. Там ще ви чака преподавател от катедрата.
За повече информация относно отворените за демонстрация лаборатории вижте тук .

13.09.2011 Up Защити на бакалавърски дипломни работи


На 13 септември 2011 г. се проведоха  защити  на дипломни работи за студентите бакалаври от специалност "Инженерна физика".

Сред успешно защитилите бе и бакалавър Мария Матева, изработила дипломната си работа в катедра ФТТ и МЕ, с дипломен ръководител доц. д-р Е. Вълчева и тема на дипломната работа "Наноразмерни многослойни структури от III-нитридни материали".

Честито и успешна реализация!

30.08.2011 Up Работа за физици в Националният център по метрология

От 1 август 2011 г. в отдел „Оптика, акустика и вибрации” на Националният център по метрология има две свободни места за експерти в областта на фотометрията и радиометрията и в областта на измерване на линейно и ъглово ускорение.
В област фотометрията и радиометрия се търси специалист завършил инженерна физика или инженер по осветителна техника с познания в оптичните и електричните измервания с практически опит в областта на схемотехниката и програмното осигуряване, владеещ на много добро ниво английски език. Експертът ще се занимава с поддръжката, изследването и усъвършенстването на еталоните в областта на фотометрията и радиометрията.
В област измерване на линейно и ъглово ускорение се търси специалист завършил инженерна физика, електроинженер или машинен инженер с познания в областта на измерване на вибрации, скорост и ускорение и с практически опит в областта на схемотехниката и програмното осигуряване, владеещ на много добро ниво английски език. Експертът ще се занимава с поддръжката, изследването и усъвършенстването на еталоните в областта на измерване на линейно и ъглово ускорение.
За повече информация може да се обърнете към г-н Александров - н-к отдел „Оптика, акустика и вибрации” на ГД НЦМ в БИМ. GSM: 0889362193

26/28.07.2011 Up Защити на бакалавърски дипломни работи


На 26 и 28 юли 2011 г. се проведоха  защити  на дипломни работи за студентите бакалаври от специалности "Инженерна физика" и "Физика".

Сред успешно защитилите бяха и бакалаври, изработили дипломните си работи в катедра ФТТ и МЕ:

Честито на нашите възпитаници и успешна реализация! Чакаме ги в магистърските програми;-)
14.07.2011 Up Защити на магистърски дипломни работи

Тодор
Тодор Хиков
Александър
Александър Петровски

На 14 юли 2011 г. в Б202 се проведоха  защити  на дипломни работи за студентите от магистърската програма по „Микроелектроника и информационни технологии”.

Представени бяха дипломните работи на Александър Петровски - „Характеризиране на структурата и еластичните свойства на TiN и TiN/Ag слоеве чрез рентгеноструктурни и DFT методи” с научен ръководител н.с. І ст. д-р Владислав Антонов (ИЯИЯЕ-БАН) и Тодор Хиков - „Израстване на композитни слоеве на базата на полимер и нанодиамантени частици: нови материали за медицински импланти” с научен ръководител доц. д-р Лиляна Праматарова (ИФТТ-БАН). След защитата..

Честито на нашите възпитаници и успешна реализация!

30.06.2011 Up Изборни курсове предлагани от катедра ФТТМЕ за студентите от 3 и 4 курс (5,7 семестър)

виж съобщението

27.06.2011 Up Научен семинар на проф. Кели на 29 юни 2011

Проф. Кели (гост на проф. И. Йорданова) ще изнесе последния факултетен семинар за този семестър на 29 юни (сряда) от 15:15 часа в зала А209. (виж обявата )

24.06.2011 Up Предстоящи защити на магистърски дипломни работи

На 14 юли 2011 година,  (четвъртък)  ще  се проведат  защитите  на дипломни работи за студентите от магистърските програми по  „Физика на твърдото тяло”  и  „Микроелектроника и информационни технологии”. (виж повече...)

26.05.2011 Up Проф. P. J. Kelly (Manchester, UK) на посещение за три дни в катедра ФТТ и МЕ.

От 28.06 до 30.06. 2011 в лабораторията по Рентгено Структурен Анализ (РСА No1), кат.ФТТиМЕ ще гостува проф. P.J.Kelly от Manchester Metropolitan University, UK.

Проф. Kelly e ръководител на групата по повърхнинна инженерна обработка в Dalton Research Institute към Manchester Metropolitan University. Той е водещ специалист в областта на реактивното магнетронно разпрашване и характеризирането на структурата (включително на нано-ниво)и свойствата на тънки слоеве и покрития. Ръководител е на много докторанти, част от които вече са посещавали лабораторията по РСА за съвместни експерименти. Наши студенти също са посещавали и са извършвали експерименти в лабораторията на проф. Kelly.

По време на неговата визита, ще гостува и извършва съвместни експерименти редовната му докторантка Марина Ратова, която ще е на посещение в лабораторията по РСА от 25.06 до 02.07. Предвижда се проф. Kelly да изнесе научен семинар на тема: "Photocatalitic Activity of Sputtered Titania Coatings and Titania Nano-Particles".

03.05.2011 Up Национален кръг на Олимпиадата по Физика (29 април-1 май 2011 г., гр. Кърджали)
медалисти
Петима от десетте ученици влизащи в разши-
рения национален отбор за международната
олимпиада по физика през 2011 г.

На тазгодишния национален кръг на Олимпиадата по Физика в националната комисия бяха включени двама от младите членове на катедра ФТТ и МЕ: гл. ас. д-р Гичка Цуцуманова и физик д-р Кирил Кирилов. В сътрудничество с ръководителя на катедрата доц. д-р С. Русев, беше разработена експерименталната задача, която се решава във финалния етап на олимпиадата от ученици състезаващи се върху материал по физика X-XII клас. Този последен етап определя разширеният национален отбор, който ще се подготвя за участие в тазгодишната международна олимпиада по Физика в Банкок, Тайланд.

26.03.2011 Up Ден на отворените врати на ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на 16 април 2011

На 16 април 2011 г. ще се проведе "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" на ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ. На тази дата всички любознателни могат да посетят отворените за демонстрации лаборатории във физическия факултет. Катедра "Физика на Твърдото Тяло и Микроелектроника" Ви кани в своите лаборатории да видите интересни демонстрации на физични явления и съвременна изследователска апаратура.
За повече информация относно отворените за демонстрация лаборатории виж тук .

25.03.2011 Up Проф. Пиер Рутерана (Каен, Франция) на едноседмично посещение в катедра ФТТ и МЕ.

Проф. Пиер Рутерана, от "Центърa за йонни изследвания, материали и фотоника" - CIMAP (Каен, Франция) е на едноседмично посещение (28.03 до 03.04.2011 г.) в катедрата по ФТТ и МЕ в рамките на двустранен договор (ръководител доц. д-р Е. Вълчева) между Софиийския университет и CIMAP, на тема „Нитридни съединения (InGaN, InAlN) и хетероструктури за проложения в оптоелектрониката.”

09.03.2011 Up Допълнителен прием на докторанти за 2010/2011

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС - за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2010-2011 г. в съответствие с Решение № 295 от 12.05.2010 г. на Министерския съвет (Приложение № 1). От 01.03.2011 г. до 29.04.2011 г. кандидатите подават документи до Ректора ( виж подробности).

Катедра ФТТ и МЕ има обявени докторантури със шифри 01.03.22 (Физика на вълновите процеси (18)), 01.03.25 (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (20) ) и 01.03.26 (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (21)). За повече подробности относно тези докторантури се свържете с нас.

07.03.2011 Up Студент от Lausitz University of Applied Sciences(Senftenberg, Germany) е на двуседмично обучение в катедрата по ФТТ и МЕ

Люба и Яна Люба Ставитская, студент в Lausitz University of Applied Sciences (Senftenberg, Germany) е на двуседмично обучение (26.02-11.03.2011) в катедрата по ФТТ и МЕ в рамките на двустранен договор (ръководител доц. д-р Ц. Велинов) между Софиийския университет и Lausitz University of Applied Sciences. През този период ще се изследват взаимодействието на бактерии и части от бактерии с полимерни подложки посредством микроскопия на пълно вътрешно отражение и плазмонна микроскопия.Люба Ставитская (Lausitz University of Applied Sciences) и Яна Асеновска (СУ, ФТТМЕ) в Лабораторията по Фотоакустични и фототоплинни явления.
24.02.2011 Up Защити на магистърски дипломни работи

Боряна
Боряна Стефанова
Яна
Яна Асеновска

На 24 февруари 2011 г. в Б202 се проведоха  защити  на дипломни работи за студентите от магистърските програми по  „Физика на твърдото тяло”  и  „Микроелектроника и информационни технологии”.

След защитата..

Представени бяха дипломните работи на Боряна Стефанова (МП МЕИТ) - "Параметри на кристалната структура и топология на повърхността на нанослоеве от TiN" с научен ръководител проф. дфн И. Йорданова и Яна Асеновска (МП ФТТ) - "Измервателна микроскопия на пълно вътрешно отражение" с научен ръководител доц. д-р Ц. Велинов.

Комисията оцени с пълно отличиe техните дипломни работи. Честито на нашите възпитаници и успешна реализация!

07.02.2011 Up Предстоящи защити на магистърски дипломни работи

На  24 февруари 2011 година,  (четвъртък)  ще  се проведат  защитите  на дипломни работи за студентите от магистърските програми по  „Физика на твърдото тяло”  и  „Микроелектроника и информационни технологии”. (виж повече...)

10.01.2011 Up Нови докторанти в катедрата

В катедра ФТТ и МЕ има двама нови докторанти - Илиана Апостолова и Иглика Асенова.

Илиана Апостолова e главен асистент в Лесотехнически университет и е зачислена за докторант на самостоятелна подготовка през декември 2010 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен консултант проф. дфн Ю. Веселинова. Темата на докторантурата е „Статични и динамични свойства на магнитни и мултифероитни наночастици”.

Иглика Асенова е редовен докторант от януари 2011 г. към катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника” с научен ръководител доц. д-р Е. Вълчева.

Добре дошли и успех на Илиaна и Иглика!

06.01.2011 Up Обява за работа в областта на микроелектрониката

През тази година фирма СмартКом ще разшири екипа си в направление микроелектроника. Повече информация за предлаганатa работа във фирмата можете да видите от обявата в jobs.bg.
Фирма СмартКом е един от съучредителите на Клъстер "Микроелектроника и индустриални електронни системи" (Cluster Microelectronics and Embeded Systems).

16.12.2010 Up Катедрено Коледно тържество 2010

Тази година ежегодното катедрено Коледно тържество се проведе в р-т "Торонто". Предварително набелязания план бе изпълнен изцяло и можем да отчетем мероприятието като изключително успешно;-)


Вижте още...

27.05.2010 Up Кластер "Микроелектроника и индустриални електронни системи"

Работна среща 2010 - приемане на устава.
Катедра ФТТМЕ е съучредител на Клъстер "Микроелектроника и индустриални електронни системи" (Cluster Microelectronics and Embeded Systems). От академичните организации членове са Софийски у-т "Св. Кл. Охридски" с представител кат. ФТТМЕ (Физически ф-т), Технически Университет - София, Технически Университет - Варна и Технически Университет - Габрово. Индустрията е представена от фирмите AMG Technologies, ASIC Depot, EPIQ Group, ZMDI - Eastern Europe, Melexis, Multiprocessor Systems, Novorell и Smartcom Bulgaria.

От устава на CMEES:
"CMEES is a voluntary, nonpolitically bound, self-organized association based on the mutual trust of the members thereof."
"CMEES vision is to work for the development of the Microelectronics and Industrial Digital Systems sector by different means covering all necessary fields – education, research, project cooperation, project management, commercial activities."

Вижте сайта на .
Top...